Jag heter Ulrika och har drivit PYSEN Second Hand sen den 15 sepember 2001.
Nu är denna tid slut och butiken upphör lördagen den 17 juni 2017. Tack för denna tid.